Uroczystość Bożego Narodzenia(25.12.2016r).

 

Jest taki piękny zwyczaj, że z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy sobie życzenia. Jako kapłani życzymy Wam, aby codziennie odkrywać Miłość Boga objawioną w Betlejemskim żłóbku, aby jak najwięcej łask spłynęło na Wasze rodziny, bliskich i przyjaciół. Odwiedzajcie rodziny, przeżywajcie święta, dzielcie się radością wiary, nadziei i miłości.

 

Wyrażamy radość z tego, że prawdziwe przygotowanie do świąt wyrażamy wspólnie poprzez przyjmowaną Komunię Świętą. Życzymy Wam wytrwania w dobru, zdrowiu i wszelkiej pomyślności.

 

Witamy wszystkich miłych gości, którzy przebywają na terenie naszej parafii w czasie Świąt Bożego Narodzenia i życzymy im: dużo dobra, Błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności od Bożej dzieciny.

 

Składamy podziękowanie za nadesłane życzenia świąteczne, czy to zwykłą pocztą, czy pocztą elektroniczną, czy drogą telefonii komórkowej.   Bóg zapłać.

 

 

Msze święte o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, o 16.00 – Msza święta wieczorna.

 

Boże Narodzenie jest tak wielkim świętem, że każdy kapłan może odprawić 3 Msze święte, a wypada aby ci, którzy biorą  udział we Mszy świętej o północy, przyszli po raz drugi na Mszę

świętą.

 

 

Podziękowania:

 

 

Bóg zapłać Panu Arturowi Słupskiemu i jego rodzinie i członkom Akcji Katolickiej za piękną szopkę Bożonarodzeniową, Paniom i Panu Piotrowi za wystrój kościoła, za przygotowanie kościoła do świąt Bożego Narodzenia, a Panom: Jackowi i Krzysztofowi Ojczykom za ufundowanie pięknych kwiatów na wystrój naszej świątyni i  Księdzu Waldemarowi za czuwanie nad całością.

 

Składamy podziękowanie młodzieży za montaż słowno-muzyczny przed pasterką, który wprowadził nas w Tajemnicę Świąt Bożego Narodzenia.

 

Dziękujemy za choinki panu Dominikowi Duchowi i za jodłę nowemu panu leśniczemu.

 

Składamy podziękowanie za naprawienie rzutnika: Panom: Franciszkowi Brzykowi, Januszowi Mądremu i Bogdanowi Taflińskiemu.

 

Dziękujemy panom: Witowi Zydroniowi i Kazimierzowi Stosowi za wożenie kapłanów do chorych w ciągu roku. Bóg zapłać.

 

 

Dziękujemy scholii starszej i młodszej za piękny śpiew podczas dzisiejszej liturgii, to podziękowanie składamy na ręce pani Iwony Mikołajek. Bóg zapłać.

 

Składamy podziękowanie fundatorom nagród dla dzieci, które tak wzorowo chodziły na roraty

 

Dziękujemy za ofiary z pasterki, które są przeznaczone na Fundusz Obrony Życia.

 

Jutro drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Święto Świętego Szczepana. Msze święte o godz. 7.00. 9.00. 10.30, 12.00, o 16.00- Msza święta wieczorna. Ofiary na składkę z tego dnia przeznaczone są na Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie i Wydział Teologiczny w Tarnowie.

 

 

Dzieci naszej parafii wyrażają chęć pomocy misjonarzom w krajach misyjnych. Dlatego jutro- jako mali misjonarze w kilku grupach misyjnych i kolędniczych, odwiedzą nasze domy. Uroczyste rozesłanie kolędników  będzie jutro  po sumie o godz. 12.00. Będą kolędować do godz. 16.00. Po kolędzie pozostawią jakieś pamiątki misyjne. Prosimy o życzliwe ich przyjmowanie, jako małych misjonarzy i kolędników. Ofiary z kolędy misyjnej są przeznaczone na misje w Kazachstanie, Republice Środkowej Afryki, Kamerunie, Czdzie, Kongo, Rwandzie i Tajlandi, tam gdzie pracują polscy misjonarze. Już dzisiaj składamy podziękowanie grupom  kolędniczym, a są to dzieci z klasy IV, V, VI, naszej Szkoły Podstawowej i I Gimnazjum nr 1, a rodzicom dziękujemy za pozwolenie i włączenie się w to wielkie dzieło  misyjne Kościoła Powszechnego. Bóg zapłać. Kolędnicy niech przyjdą w strojach kolędniczych już na Mszę Świętą o godz. 12.00. Po Mszy będzie ich rozesłanie.

 

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności śp. Józef Pajor, którego pogrzeb odbył się w piątek. Jego nieśmiertelną duszę polecajmy Bożemu Miłosierdziu/Dobry Jezu a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie/