Księża pracujący w parafii:


Nazwisko i imię:  ks. dr Wiesław Pieja
Funkcja w parafii: Proboszcz
Od kiedy w parafii: 2007 r.
Tel: (14) 6632044


Nazwisko i imię:  ks. mgr Artur Miłoś 
Funkcja w parafii: Wikariusz
Od kiedy w parafii: 2013 r.Nazwisko i imię: ks. Stanisław Gutowski 
Funkcja w parafii:Rezydent
Od kiedy w parafii: 1974 r.
Tel: (14)6860896