Księża pracujący w parafii:


Nazwisko i imię:  ks. dr Wiesław Pieja
Funkcja w parafii: Proboszcz
Od kiedy w parafii: 2007 r.
Tel: (14) 6632044

 

ks. Waldemar Jachymczak

wikariusz

w parafii od 2016-09-03

 Nazwisko i imię: ks. Stanisław Gutowski 
Funkcja w parafii:Rezydent
Od kiedy w parafii: 1974 r.
Tel: (14)6860896