Miniony rok przeżyliśmy pod hasłem „Nowe życie w Chrystusie”. To   najpiękniejsze i najszlachetniejsze zadanie- jakie przed każdym wierzącym stawia sam Chrystus. Wielu z nas w minionym roku kalendarzowym starało się tym przesłaniem kierować i dawać pozytywne świadectwo temu wyzwaniu, tej miłości, która ukochała nas od początku aż do końca.

 

Powracając do Boga, dawać świadectwo Miłości- to pełnić wole Chrystusa, wypełniać swoje życiowe zadania i dawać odpowiedź Chrystusowi- tak jak tego wymaga Chrystus- a jego zasady pozostawione  człowiekowi są święte- bo za nimi jest nasze zbawienie- nasza wieczność.

 

Znakiem Bożej miłości w życiu K-ła są sakramenty. W tym roku sakrament chrztu przyjęło 33 dzieci. Z tym, że kilka chrztów, to są chrzty dzieci, poza parafii: Angli, Szkocji, Niemiec, Austrii,  Brzeska. W tym jest 13 dziewczynek i 20 chłopców

 

Do pierwszej komunii św. przystąpiło 20 drugoklasistów. Rozdano 40 tysiący Komunii św. , 17 osób przystąpiło do Sakramentu Bierzmowania.  17 par małżeńskich stanęło na ślubnym kobiercu. 28 osób odeszło do wieczności. W poprzednim roku zmarło 18.

 

W pierwszy piątek kapłani udaje się do 33 chorych z posługą sakramentalną. Tu dziękujemy Panom podwożącym do chorych. Panom: Witowi i Kazimierzowi.

 

Staramy się otoczyć duchową opieką dzieci, młodzież zwłaszcza skupioną w grupie młodzieżowej, scholę, Akcję Katolicką, Caritas, Radę Duszpasterską, poprzez spotkania, wyjazdy, modlitwę, angażując w liturgię k-ła.

 

Dziękujemy naszym szafarzom Komunii Świętej za zanoszenie Komunii Św. w druga i czwartą niedzielę dla chorych.

Modlimy się o powołania, dziękujemy Bogu na razie tylko alumna Błażeja z Towarzystwa Jezuitów, z Krakowa. Byłoby dobrze, gdyby pojawiło się jakieś nowe powołanie.

 

Ale Chrystus Odwieczna Miłość - aby kontynuować dzieło powierzone mu przez Boga potrzebuje k-ła, w tym wymiarze widzialnym, który też wymaga troski, upiększania. Tutaj szczególnie dziękujemy za ofiary z III niedzieli miesiąca na prace inwestycyjne, chcemy aby te ofiary był widoczną pamiątka w kościele, nawet tak po ludzku, aby cieszyły oczy i serce, by nastrajały do modlitwy, a jeżeli ktoś odczuwa taka potrzebę- to nawet do kontemplacji. Z tym, że z grudnia-stycznia i lutego przeznaczone są na ogrzewanie K-ła.

 

Wielkie słowa wdzięczności i podziękowań za składki z I niedzieli każdego miesiąca, które odsyła się do Kurii biskupiej, na seminarium Duchowne, Misje, Uniwersytety katolickie i wydziały, Fundusz Ochrony Życia, Kościoły wschodnie, budujące się kościoły, Caritas Diecezji, Świętopietrze, w tym roku były jeszcze dodatkowe składki na Światowe Dni Młodzieży oraz na parafię patronacką w Nowym Sączu. Wszystkie te ofiary odsyłane są  w czasie. Nie ma żadnych zaległości. Poza parafię z nakazu biskupa odsyła się 52 składki. To jest w sumie około 40 tysięcy.

 

 Kościół jest zabytkowy, więc nie można robić według własnego uznania, tylko norm wytyczonych przez konserwatora. Ponadto został przygotowany przez parafię cały plan, kosztorys, cała dokumentacja na konserwację chrzcielnicy, zadaszenia nad amboną, i ołtarza ofiarniczego.

 

Z prac które zostały wykonane w tym roku przy Świątyni to:

 

1.      Uporządkowana zakrystię Goetzów, stelaż na chorągwie, feretrony i położony tynk-szerokoporowy w prezbiterium - /tynk, skucie, odgrzybienie nałożenie i pomalowanie oraz materiał i stelaż około 16 tysięcy

 

2.      Spłacono odrolnienie gruntu pod parking- 8 tysięcy zł

 

3.      Pięć razy w roku -wywozimy śmiecie z cmentarza- kosz takiego wywozu – to 14.400  tysięcy złotych – z tym, że  4 tysiące jest z tych ofiar z wykonanych nagrobków. Około 9 tysięcy parafia dopłaca do wywozu śmieci.

 

4.      W chwili obecnej parafia nie ma żadnych zaległości, długu, kredytu. Wszystko jest wyprowadzone na prostą

 

Problemem pozostaje cmentarz, bo jest parafialny, zostały 4 razy wywiezione śmiecie. One są ważone i płaci się od tony. Część ludzi wrzuca do śmietnika szkło i ono robi wagę, a można by częściowo wymieniać wkłady, to już  mniej waży. Z tych ofiar 10% od nabrobka było około 6000 zł. A całość wywozu śmieci wynosiła 15.400. Ta druga część została pokryta z parafii.  Ale jest to problem tych parafii, które mają cmentarze. Bo jeżeli jest to cmentarz komunalny, to tam nie ma miłości. Tam rządzi prawo i ekonomia. Ale to jest cmentarz parafialny, tam są nasi przodkowie, więc trzeba się o niego jakoś zatroszczyć i to jest troska nas wszystkich.

 

Oprócz tych wszystkich  prac- parafia normalnie funkcjonuje.

 

Składam podziękowanie za miłą współpracę atmosferę kapłanom; ks. Prałatowi Stanisławowi Gutowskiemu ( na razie ks. Stanisław o czasu Światowych Dni Młodzieży - przebywa w Domu Księży emerytów w Tarnowie-tak sam zadecydował-  z jego zdrowiem nie jest najlepiej, ale na razie czuje się jako tako- z księdzem Waldemarem-odwiedzamy Go- zawozimy mu intencje mszalne- odprawia je, na plebanię w Okocimiu - zawsze w każdej chwili i o każdej porze może wrócić, to mieszkanie w którym mieszkał, czeka na Niego- od czasu do czasu –Pani która przychodzi na 4 godziny do pracy- sprząta, wietrzy, sam ksiądz Prałat Stanisław mówi, że chciałby, może, może jeżeli się poprawi to zdrowie to na wiosnę, albo lato.

  

Składam podziękowanie - ks. Waldemarowi- który tyle życia i radości wprowadza w parafię. Tak prosiłem Kurię biskupią od dobrego księdza. W czasie Światowych Dniach Młodzieży- ks. prałat Stanisław poszedł do Domu Emerytów, miałem nadzieję że szybko wróci,  ks. Artur został proboszczem w Miliku, cały sierpień i początek września byłem sam, a to jest parafia do pracy na dwóch księży. Ja tam pracy się nie boję, ale na dłuższą metę  jest ciężko.

Dziękujemy   p. organistce, p. kościelnemu, Wam wszystkim, po 9 latach częściowo parafię, chciałbym aby nasz kościół nastrajał do modlitwy, by wszyscy odnaleźli miejsce modlitwy spokoju, a także nawet podejmowali nawet życiowe decyzje: czy to małżeńskie, czy kapłańskie.

 

 

Składam podziękowanie:

-Wszystkim wiernym parafii, za modlitwę, za zaangażowanie, za wszelkie dobro uczynione dla parafii.

 

W tym roku- poza nami Światowe Dni Młodzieży i tu wielkie podziękowanie młodzieży, która była zaangażowana w to wielkie dzieło, przecież cały tydzień-to była tytaniczna praca, znajomość języków obce, zakwaterowanie, rozprowadzanie, podawanie posiłków,  dziękujemy rodzinom które przyjęły pielgrzymów, członkom Akcji Katolickiej, którzy pomogli porozwozić pielgrzymów do domów i w rozdawaniu posiłków, wszystkim parafianom dobrej woli za udział w tym wielkim wydarzeniu

 

- Radzie Sołeckiej i Pani Sołtys-za przygotowanie i wydawanie posiłków w Domu Ludowym i sprzątanie po posiłkach

 

-Ochotniczej Straży Pożarnej za pilnowanie porządku w ciągu całego tygodnia i za zaprowadzanie pielgrzymów do Jadownik i Brzeska.  

 

-Urzędowi Miasta i Gminy Brzesko

 

-Pracownikom Szkoły Podstawowej za czuwanie na hali sportowej i pilnowanie tych gości z Burkinafaso

 

Poza Światowymi Dniami Młodzieży jest jeszcze wiele podziękowań za wykonanie pewnych inwestycji które nadmienię, a które zostały sfinalizowane w tym roku po kilku latach przygotowań przez parafię.

-Urzędowi Miasta- Panu Burmistrzowi za wykonanie parkingu przy cmentarzu

-Staroście Powiatu za chodnik przy nowym parkingu

-Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Okocimskiej za współpracę

-Pani Sołtys i Radzie sołeckiej

-Ochotniczej Straży Pożarnej z Okocimia

 

Jest wiele planów na pracę  w  Nowym Roku, tu przy świątyni, jak i budynku plebanii. Ale zawsze priorytetem jest to co pierwsze i  najpotrzebniejsze. Zawsze tak było, że jeżeli coś się zrobiło w jednym miejscu, to wyszło w drugim. Ale zawsze trzeba czuwać i myśleć.

 

W Nowym roku: takie najpotrzebniejsze sprawy to:

-poprawienie nagłośnienia w kościele- bo 9 lat temu było uzupełniane- pomalowanie ławek, prawa i lewa strona ściany świątyni - od fundamentu wychodzi sól i robią się dziury i podobnie jak w prezbiterium trzeba skuć tynk i położyć tynk szerokoporowy, aby częściowo przynajmniej ściana i mur oddychały. Wywieźliśmy chrzcielnicę na warsztat konserwatorski i będzie odnowiona koło Wielkanocy, trzeba dać do pozłocenia ten pająk z prezbiterum, następnie zaprojektować tę ambonę z której mówi się kazania, żeby ona stylem pasowała do ołtarza ofiarniczego, bo ona jest nieproporcjonalna wymiarowo do całości, trzeba pomyśleć o tej wentylacji w kościele przy witrażach. Trzeba też nawiązując do stylu kościoła wymienić dwoje drzwi przy zakrystii. Na drzwi mamy materiał z jesiona (konfesjonały, klęczniki przy ławkach). Takim grubszym przedsięwzięciem to będą organy- niezależnie -czy piszczałkowe, czy elektroniczne, ale  najpierw trzeba trochę  przebudować chór. Bo jeżeli się nie robi i nie ma się pojęcia o pewnych sprawach- to łatwo powiedzieć, jeszcze byle co i bez odpowiedzialności za słowo.    

 

Myślę, może nowy rok będzie radośniejszy niż ten.

-300 lecie koronacji obrazu MBCZ

-100 lecie objawień fatimskich

-rok brata Alberta-jego relikwie po lewej stronie wraz a Wincentym Kadłubkiem- nic się nie dzieje z przypadku. Opatrzność nami kieruje i naszymi decyzjami i waszymi i moimi. A nasza wspólna współpraca wygląda wspaniale.   

 

Niech ten nowy rok –przyniesie Wam dużo łaski

Dzieci niech obdarza łaską, wzrostem w mądrości 

Rodzicom dodaje sił w wychowywaniu i kształtowaniu

Młodym niech podsuwa sensowne decyzje, by nie żałowali potem straconej młodości. Amen