Sprawozdanie za rok -2013r.(31.12.2013r)

 

Odczuwamy więź z tym duchowym domem - którym jest kościół widzialny i ten duchowy - budowany na sakramentalnej wspólnocie, a więc na Chrystusie.

Budować na Chrystusie, to wypełniać swoje życiowe zadanie i dawać odpowiedź Bogu- tak jak tego wymaga Chrystus- a jego zasady pozostawione człowiekowi są święte- bo za nimi jest nasze zbawienie- nasza wieczność.

Znakiem budowania na Chrystusie, a szczególnie znakiem Bożej miłości w życiu Kościoła to sakramenty. W tym roku Sakrament Chrztu przyjęło 24 dzieci /15-dziewczynek i 9 chłopców/.  Do wieczności odeszło 18 osób – w tym 2 pokropki dzieci.

Do I Komunii Świętej przystąpiło 16 drugoklasistów. Rozdano 33 tysiące Komunii Świętej. Na ślubnym kobiercu stanęło 6 par małżeńskich-z tym, ze dwie z poza parafii, ślubując sobie miłość i wierność aż do końca.  

W pierwszy piątek miesiąca kapłan udaje się z komunią do chorych i posługa sakramentalną. Jest ich od 33-36.

Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej w 2 i 4 niedzielę zanoszą Komunię Świętą do 17 osób.

Staramy się otoczyć duchową opieka dzieci, scholę, Akcje Katolicką, Caritas, Radę Duszpasterską, poprzez spotkania, wyjazdy, modlitwę, angażując w liturgię Kościoła, czy wysyłając na dni skupienia. W  sumie AK liczy 27 członków.

 

Od roku jest  nowa Rada parafialna- było kilka spotkanie- ale dwie ważne decyzje. Jedna z decyzji i dalej j apodtrzymujemy - dotycząca cmentarza i nagrobków- część parafian za wykonane nagrobki nie wpłacała tych 10% wartości, w kancelarii jest lista tych którzy wpłacili, można sprawdzić.

 

Do tego czasu, najczęściej rodzina brała pozwolenie, a z tą drugą częścią było bardzo różnie. Z pobranych  opłat wywozi się śmiecie, cztery razy w roku, a są to kontenery po 20 m- jeden w cenie 2000 złotych- a więc sam wywóz śmieci z cmentarza wynosi około 8000 rocznie.

 

Modlimy się o powołania, dziękujemy Bogu za alumna - Błażeja Sikorę, a ks. Sebastian Wideł –już pracuje jako kapłan diecezji kieleckiej w Lelowie k/Częstochowy.

Ale Chrystus Odwieczna Miłość - aby kontynuować dzieło powierzone mu przez Boga potrzebuje k-ła, w tym wymiarze widzialnym, który też wymaga troski, upiększania. Tutaj szczególnie dziękujemy za ofiary z III niedzieli miesiąca na prace inwestycyjne, one pozostają w parafii, chcemy, aby one były widoczną pamiątką w kościele, wokół kościoła, cmentarza, by po prostu cieszyły ludzi, a kościół by nastrajał do modlitwy, a jeżeli ktoś odczuwa taką potrzebę- to- do kontemplacji.

 

Składamy słowa wdzięczności i podziękowań za składki z I niedzieli każdego miesiąca, które są przeznaczone na Kurię Biskupią, inne z kolei na Seminarium Duchowne, Misje, Uniwersytety katolickie i wydziały, Fundusz Ochrony Życia, Kościoły Wschodnie, budujące się kościoły, Caritas Diecezji, Świętopietrze, na Ziemię Świętą, w tym roku doszła jeszcze dodatkowa na Kościół w potrzebie, oraz diecezjalne cele i budujące się kościoły. Wszystkie te ofiary są odsyłane w czasie. Nie ma parafia zaległości co do składek w Kurii Biskupiej. W styczniu odsyła się sprawozdanie do Kurii Biskupiej. Cokolwiek robi się w parafii - to o tym wszystkim musi wiedzieć Kuria Biskupia, albo pozwala- albo nie. Proboszcz nie  może działać bez zgody Kurii Biskupiej, jest w sensie prawnym tylko administratorem-zarządcą a nie właścicielem parafii i dlatego o jakieś poważne sprawy pyta Kurię Biskupią: np. remonty, renowacje, drzewa, działki-jeżeli takie są, parkingi. Oprócz pozwoleń cywilnych, potrzebne są też pozwolenia władz kościelnych.

 

 

Dla wykonania drogi procesyjnej zaciągnęliśmy w Stowarzyszeni Miłośników Ziemi Okocimskiej pożyczkę. Dzięki udzielonej pomocy przez Stowarzyszenie i odroczenie spłat i obecnie przyrzeczeniu – zdeklarowaniu udzielenia pomocy finansowej, będzie możliwość zakończenia spłaty pożyczki w I kwartale 2015 roku. Spłaciliśmy już 60 tysięcy. Pozostaje do spłaty 90 tysięcy, ale dzięki przyznanej pomocy pozostanie nam do spłaty 40 tysięcy.

Całą strategię spłaty ustaliliśmy z biskupem podczas  wizytacji. Nie mniej jednak, planowane do uzyskania środki finansowe, ze sprzedaży działek budowlanych, nie uzyskaliśmy, gdyż pojawiły się na planowanych działkach osuwiska i cały plan spłaty pożyczki oraz przedsięwzięć musiał ulec zmianie.

Tutaj dziękujemy Stowarzyszeniu Miłośników, za przesunięcie terminu spłat pożyczki i okazaną w tym zakresie cierpliwość, ale  obecnie liczymy, że w podanym wyżej terminie wywiążemy się z spłaty.

Po czasie znalazł się nabywca tego osuwiska, który zobowiązał się do osuszenia, wykonania odpowiednich prac związanych z zabezpieczeniem przed dalszym osuwaniem się terenu i jest nadzieja, że teren ten po kilku latach może ustabilizuje się, co zabezpieczy również dalsze działki przeznaczone w przyszłości –jak się nic znówu - nie wydarzy- pod budowlane.

W przyszłości uzyskane fundusze ze sprzedaży obecnego osuwiska pozwolą nam spłacić kredyt Stowarzyszeni Miłośników Ziemi Okocimskiej oraz częściowy remont budynku plebanii, prace częściowo związane z budową parkingu. Liczymy, że część środków finansowych pozwoli nam na podjęcie renowacji ambony, chrzcielnicy, mensy ołtarza.

 

Przy koniecznym remoncie kominów w budynku plebani, okazało się, że zachodzi konieczność wymiany przegniłej - więźby dachowej, ale równocześnie części pokrycia dachowego, w związku z powyższym, dokonano remontu dachu budynku plebani, łącznie z jego modernizacją, według szybko opracowanego projektu przez pana inż. Alfreda Budziocha za co mu serdecznie dziękujemy. Przy okazji również na dachu k-ła zostały zalutowane dziury, które powstały na skutek oderwania śniegołazów.

 

Jeśli chodzi o 2014- to planujemy niewielki zakres prac z uwagi na spłatę naszego zadłużenia, ale liczymy, że wykonamy renowacje ambony, chrzcielnicy, mensy ołtarzowej oraz przygotowujemy plan odnowy zakrystii dla ministrantów i lektorów w miejscu loży goethowskiej.

 

Za dwa lata myślimy o wymianie organów, ale to jest poważniejsza inwestycja, potrzebne środki i to rozłożymy na lata 2015 i 2016, co przy pomocy parafian może uda się zrealizować.

 

Co dokonano:

-odnowiono wejście do krucht kościoła

-pomalowano ławki

-wypłacono klęczniki i konfesjonały

-przygotowano dokumentację pod parking

-przygotowano podbudowę parkingu-np. przywieziono 3000 ton ziemi, stabilizacja gruntu, niwelacja terenu i podłączenie do kanalizacji. Wykonano około 70 % przyszłego parkingu. Pozostała nawierzchnia i ona czeka na następny rok.

Tutaj z poczucia obowiązku i z głębi serca - chciałbym podziękować panom, którzy tak bardzo zaangażowali się w tę pracę w czasie wakacji. Są nimi:

Dratwa Stanisław, Muller Łukasz, Niemiec Janusz, Wit Zydroń, Stanisław Ojczyk.

 

 

 

Składam podziękowanie za miłą współpracę i atmosferę kapłanom. Księdzu Prałatowi Stanisławowi, zawsze podziwiam Księdza Prałata za pogodę ducha, za pełną życzliwość dla księży, za otwarcie i tę bezpośredniość, za wszelką rodzaju pomoc na parafii. Dziękuje księdzu Arturowi za bardzo miłą współpracę. Dziękuję Panu Kościelnemu, Pani Organistce i Wam Wszystkim za wszelkie dobro uczynione dla parafii, a Wszechmocny niech będzie nagrodą i błogosławieństwem.

Po sześciu latach poznałem parafię, ludzi, jest dużo życzliwych, dobrych i ofiarnych ludzi dlatego z głębi serca składam im podziękowanie. Nie mam problemu, aby się z kimś dogadać, porozmawiać, czy to z ludźmi z różnych urzędów i tych gminnych, wojewódzkich i wyższych, parafii, szkoły, otoczenia.

TO Już ktoś naprawdę musi mieć złą wolę, albo musi być ograniczony.

Chciałbym, aby nasza świątynia nastrajała do modlitwy, by wszyscy odnaleźli w naszym kościele - miejsce modlitwy, oazę spokoju, a także nawet podejmowali życiowe decyzje: czy to małżeńskie, czy kapłańskie, czy bardo osobiste.

 

Niech ten nowy rok- przyniesie dużo łaski

Dzieci niech obdarza łaską, wzrostem w mądrości

Rodzicom dodaje sił w wychowywaniu i kształtowaniu

Młodym niech podsuwa sensowne decyzje,

By nie żałowali potem straconej młodości. Amen.