Intencje Mszy Święty 30.07-5.08.2018r.

 

Poniedziałek

6.30 1.  + Stefani Kleckiej w pierwszą rocznicę śmierci, męża Stanisława od rodziny Porwiszów   

17.00 1. Stefan Serwatka od cioci Anny ze Szczecina  

      

Wtorek 

6.30 1.+ Władysława Kotry w 30 rocznicę śmierci i jego rodziców Marii i Władysława 

17.00 1. + Piotra Gicalę od Jadwigi Godzik z rodziną

 

Środa

6.30  1. + Marię Zydroń w 7 dzień od śmierci         

17.00 1. +Krzysztofa Nalepy od chrześnicy Sylwii z mężem

 

Czwartek

6.30 1. + Marię Zydroń od syna Gerarda z żoną     

17.00.  O zdrowie i siły w walce z chorobą dla Władysława

 

Piątek 

6.30 1. + Jerzego Pajora od córki z rodziną w 6 r. śmierci      

17.00 1. + Stefanii i Władysława Kraj oraz Stanisławę i Franciszka Grochola

 

Sobota 

6.30 1. +Stanisława Okas od mieszkańców ul. Karpackiej

17.00 1. + Stefana Serwatkę od Agaty i Mariusza Kaczkowskich

            

 Niedziela

7.00 +Zygmunt Skurnóg od siostry

9.00 + Stanisławę, Władysława i Andrzeja Rzepa w r. śmierci Andrzeja

10.30 + Daniela Mikowskiego w 5 r. śm. od Anny Mikowskiej

14.00  - ślub Pauliny Cebula i Łukasza Klupy

16.00 + Stanisław Ojczyk od żony dzieci i wnuków