Plan pracy POAK

w PARAFII OKOCIM na 2016 r.

 

Styczeń

KOLĘDOWANIE U OSÓB SAMOTNYCH
I STARSZYCH

 

Miejsce realizacji: WIEŚ OKOCIM

 

Temat do realizacji: POMOC OSOBOM STARSZYM I SAMOTNYM

 

Luty

CYKLICZNA KORONKA DO MIŁOSIEDZIA BOŻEGO

 

Miejsce realizacji: KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W OKOCIMIU

 

Temat do realizacji: WSPÓLNA MODLITWA – UCZCZENIE ROKU MIŁOSIERDZIA

 

Marzec

II DROGA KRZYŻOWA PRZEZ WIEŚ

 

Miejsce realizacji: WIEŚ OKOCIM

 

Temat do realizacji: WSPÓLNA MODLITWA, INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ MODLITWĘ

 

Marzec

ADORACJA CZŁONKÓW AKCJI KATOLICKIEJ I RODZIN W WIELKI PIĄTEK

Miejsce realizacji: KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W OKOCIMIU

 

Temat do realizacji:

POŁĄCZENIE MODLITEWNE, POMOC W ADORACJACH PODCZAS WIELKIEGO TYGODNIA

 

Kwiecień

CYKLICZNA KORONKA DO MIŁOSIEDZIA BOŻEGO

 

Miejsce realizacji: KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W OKOCIMIU

 

Temat do realizacji: WSPÓLNA MODLITWA – UCZCZENIE ROKU MIŁOSIERDZIA

 

Maj

NABOŻEŃSTWO MAJOWE – II MAJÓWKOWA PIELGRZYMKA DO PORĄBKI USZEWSKIEJ

 

Miejsce realizacji: TEREN MIEJSCOWOŚCI OKOCIM

 

Temat do realizacji: WSPÓLNA MODLITWA I ŚPIEW, SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW POŁĄCZONE Z MODLITWĄ

 

Czerwiec

II KONCERT WDZIĘCZNOŚCI DLA RODZICÓW

 

Miejsce realizacji: KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W OKOCIMIU

 

Temat do realizacji: NAWIĄZANIE LEPSZYCH RELACJI POMIEDZY RODZICAMI I DZIEĆMI, POKAZANIE WARTOŚCI RODZINNYCH

 

Lipiec

POMOC PRZY ORGANIZACJI ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY

 

Miejsce realizacji: PARAFIA OKOCIM

 

Temat do realizacji: POGŁĘBIENIE RELACJI KOLEŻEŃSKICH, POMOC W ORGANIZACJI

 

Sierpień

PIELGRZYMKA DO DĘBOWCA – KOŚCIOŁA STACYJNEGO ROKU MIŁOSIERDZIA

 

Miejsce realizacji: DĘBOWIEC, MAŁA

 

Temat do realizacji: WSPÓLNA MODLITWA I ŚPIEW, POGŁĘBIENIE KULTURY RELIGIJNEJ ORAZ UCZCZENIE ROKU MIŁOSIERDZIA

 

Wrzesień

 WYJAZD DO ŁAGIEWNIK – PRZEJŚCIE PRZEZ BRAME MIŁOSIERDZIA

 

Miejsce realizacji: KRAKÓW

 

Temat do realizacji: WSPÓLNA MODLITWA I ŚPIEW, POGŁĘBIENIE KULTURY RELIGIJNEJ ORAZ UCZCZENIE ROKU MIŁOSIERDZIA

 

Październik

MODLITWA RÓŻAŃCOWA DZIECI I AKCJI KATOLICKIEJ

 

Miejsce realizacji: KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W OKOCIMIU

 

Temat do realizacji: POKAZANIE NAJMŁODSZEMU POKOLENIU JAK PIĘKNĄ MODLITWĄ JEST RÓŻANIEC, ZACHĘCENIE DZIECI DO UDZIAŁU W MODLITWIE RÓŻAŃCOWEJ

 

Listopad

WSPÓLNA MODLITWA RÓŻAŃCOWA ZA ZMARŁYCH

 

Miejsce realizacji: KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W OKOCIMIU

 

Temat do realizacji: PAMIĘĆ O ZMARŁYCH

 

Grudzie

POMOC PRZY WYSTROKJU KOSCIOŁA NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

 

Miejsce realizacji: KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W OKOCIMIU

 

Temat do realizacji: POMOC PARAFIALNA­­